Wanneer kunt u niet behandeld worden?

U kunt niet behandeld worden bij:

koorts, hevige pijn, huidinfecties, trombose, oververmoeidheid en andere ernstige aandoeningen.

Raadpleeg zo nodig uw huisarts.