Sportmasseur0313.nl

Welkom in Laag-Soeren

Wanneer kunt u niet behandeld worden?

U kunt niet behandeld worden bij:

koorts, hevige pijn, huidinfecties, trombose, oververmoeidheid en andere ernstige aandoeningen.

Raadpleeg zo nodig uw huisarts.

Contact

Chris Terwiel

Prof. Huetlaan 17

6957AP LAAG-SOEREN

contact@sportmasseur0313.nl